TWÓRCA METODY - SILIBLOCK

TWÓRCA METODY

Kilka słów na temat twórcy technologii iniekcji krystalicznej.

Dr inż. Wojciech Nawrot jest absolwentem wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1962 r. Po zakończeniu studiów pozostał na uczelni jako asystent prof. Wiktora Kemuli.

Tytuł doktora Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej uzyskał w 1971 r., kiedy obronił pracę doktorską napisaną pod kierunek prof. Włodzimierza Skalmowskiego.

Dr Nawrot to autor 42 patentów oraz niemal 100 publikacji naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim technologii materiałowej oraz fizyki budowli. Napisał także trzy monografie poświęcone ochronie budowli przed korozją.

Naukowiec ten jest również twórcą wynalazku technologii iniekcji krystalicznej osuszania budynków z wilgoci podciąganej z gruntu.Opracowanie oraz wdrożenie działań związanych z tą technologią przyniosły mu wiele nagród i wyróżnień w Polsce i na świecie.

W jego dorobku znajduje się sześć złotych medali zdobytych na najważniejszych wystawach wynalazków na świecie (BrukselaGenewaPittsburghPekinCasablancaNorymbergia).

Jednym z najcenniejszych wyróżnień zdobytych przez niego w Polsce jest tytuł Wynalazcy Roku Wojska Polskiego.

Na dotychczasową pracę naukową dr. inż. Nawrota składa się kierownictwo Zakładu Ochrony Budowli przed Agresywnym Oddziaływaniem Wody i Wilgoci w Instytucie Techniki Budowlanej oraz kierownictwo Pracowni Badań i Ochrony Budowli Zabytkowych w PKZ.

W chwili obecnej pełni on stanowisko kierownika Zakładu Ochrony Budowli w Wojskowej Akademii Technicznej. W 1971 r. zyskał tytuł rzeczoznawcy NOT w zakresie Ochrony Budowli przed Korozją. Posiada również członkostwo (jako członek zwyczajny) Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Jako pierwszy Polak w lutym 2001 roku został członkiem Międzynarodowej Akademii Odkryć Naukowych i Wynalazków, powstałej w latach 50. ubiegłego wieku w Genewie z inicjatywy UNESCO. Akademia ta zrzesza niespełna 500 członków, wśród których znajdują się wynalazcy i uczeni. 9 marca 2000r. w Warszawie – siedzibie Media Corporation, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzej Wiszniewski uhonorował nagrodą PROTONA wynalazców, których pomysły znalazły zastosowanie w społeczeństwie i są wyrazem dobrej nauki bez względu na to, czy jest ona podstawowa czy stosowana.

Wśród dziesięciu nagrodzonych przez Radę Naukową Programu Telewizyjnego PROTON wyrazków znalazł się pomysł Wojciecha Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Była to iniekcja krystaliczna (doszukanie budowli, odtwarzanie izolacji pionowych i poziomych).

W 2006 r. dr inż. Wojciech Nawrot został wybrany przez . American Biographical Institute U.S. “Człowiekiem Roku 2006” (Man of the Year 2006). Ten sam na rok przyniósł autorowi iniekcji krystalicznej wpis do księgi zasług „Cambrige Blue Book 2005/2006” dzięki International Biographical Centre w Cambridge w Anglii.

22 października 2009 r. minister Radosław Sikorski wręczył w Belwederze doktorowi Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. Z tej okazji otrzymał on także pamiątkowy ryngraf sygnowany przez Prezydenta RP.

Pod koniec 2009 r. na rynku pojawiła się napisana przez dr. Nawrota książka pt. „Osuszanie budowli. Teoria i praktyka”.

Opracował dr inż. W. Nawrot