IZOLACJA PIWNICY - SILIBLOCK

IZOLACJA PIWNICY

Podczas prac budowalnych należy zadbać nie tylko o stworzenie solidnej konstrukcji budynku, ale także o jej odpowiednie zabezpieczenie – szczególnie w miejscach, w których fundamenty mają styczność z gruntem. Profesjonalna izolacja ścian piwnicy ma na celu zabezpieczenie murów przed wodą gruntową oraz przenikaniem wilgoci. Tego rodzaju zabezpieczenie powinno zostać wykonane w sposób możliwie jak najbardziej kompleksowy, obejmujący pionową izolację ścian piwnicy, czyli od strony gruntu oraz poziomą – wykonywaną nad stropem. Ponadto wyróżniamy także metodę przeciwwilgociową określaną mianem lekkiej oraz przeciwwodną, stosowaną w przypadku budynków, których piwnice są okresowo bądź też na stałe zanurzone w wodzie.Na co zwrócić uwagę

Wybór odpowiedniej techniki uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju gruntu, z którym mamy do czynienia (łatwo oraz trudno przepuszczalny), a także poziomu wód gruntowych. Nie bez znaczenia jest także głębokość posadowienia budynku oraz odpowiedź na pytanie, jaką konkretnie funkcję ma spełniać piwnica. Pionową izolację ścian wykonuje się z reguły od strony zewnętrznej ze względu na dużą skuteczność tej metody, gdyż w jej przypadku możliwe jest całkowite pozbycie się mostów termicznych (szczelin powietrznych), które mają wpływ na właściwości energetyczne konstrukcji. Jednak metoda zewnętrzna jest możliwa tylko w przypadku gdy mamy do czynienia z nowym budynkiem. Ponadto zabezpieczeniu pionowej powierzchni ścian powinna towarzyszyć także izolacja pozioma, mająca na celu ochronę przed wodą kapilarną. Wykonuje się ją w ścianach pod stropem oraz na ławach fundamentowych.Wykorzystywane materiały

Profesjonalna a więc skuteczna izolacja piwnicy powinna być wykonana przy pomocy materiałów, które cechują się możliwie jak najmniejszą przepuszczalnością ciepła oraz odpornością na nasiąkanie wodą gruntową. Do najczęściej wykorzystywanych materiałów należy papa, membrana, folia płaska lub tłoczona, a także materiały bentonitowe. Nasza firma oferuje Państwu kompleksowe podejście do każdego zlecenia oraz profesjonalny dobór materiałów, uwzględniający warunki wodno-gruntowe, przeznaczenie piwnicy oraz budżet Klienta.